Nhấn mí kiêng nước bao lâu?

Câu hỏi: Chào bác sĩ! Tôi có ý định đi nhấn mí nên đã tìm hiểu khá nhiều thông tin xung quanh vấn đề này. Tuy nhiên bác sĩ cho tôi hỏi thêm là nhấn mí kiêng nước bao lâu? Tôi xin cảm ơn! (Thanh Dung, Hà Nội) Thanh Dung thân mến! Cảm ơn bạn […]